About/Contact

Lina Eriksson - keramikkonstnär

Född 1984 i Mariestad. Bosatt i Rörum med ateljé i Sankt Olof, Österlen.                          linaerik@outlook.com   070-2065725

I mitt konstnärskap arbetar jag med keramisk skulptur, i en bildvärld där människor, djur och växter figurerar. De står på plattor eller i rum, vilka utgör scener där berättelsen utspelar sig. Materialet är främst porslinslera, i kombination med svart eller röd stengodslera. Skulpturernas uttryck varierar från ett antingen realistiskt och detaljerat formspråk till ett mer enkelt. 

I mina verk vill jag ofta skapa ett möte mellan den yttre materiella världen och den inre föreställningsvärlden och fantasin. Som sagor som utspelar sig i verkligheten.

Återkommande teman: 

- Samhörighet och samexistens. Mellan människor och annat levande. 

- Berättelser, minnen och önskningar som människor bär med sig. 

- Motsatser, kontraster och balansen dessa emellan.  

- Tillit. Till sig själv, till andra och till det okända 

- Ömhet 

Ofta arbetar jag i ett mindre format. Jag tycker om hur storleken förhåller sig till min hand, och den närhet formatet inbjuder betraktaren till. 

Facebook Twitter Instagram share